Strona główna

Firma BATEAM Wytwórnia Zabawy zajmuje się fachowš organizacjš i obsługš firm oraz osób prywatnych z zakresu organizacji wszelakiego rodzaju imprez integracyjnych, rozrywkowych czy też rekreacyjnych.

BATEAM Wytwórnia Zabawy powstała by cieszyć, by dostarczać niezapomniane emocje i zagwarantować wspaniałš zabawę. 

Nasze bogate doœwiadczenie sięga przełomu 2000/2001 roku gdzie stawialiœmy pierwsze kroki obsługujšc już wtedy różne eventy. Zebrana przez ten czas wiedza pozwala Nam obecnie solidnie  i kompletnie obsłużyć niemalże każde zlecenie.

Jesteœmy nastwieni na potrzeby klientów i zmierzamy do realizacji wyznaczonych  przez Nich celów. Z poœród konkurencji wyróżnia Nas posiadanie obszernej bazy własnego sprzętu co pozwala nam być ostatecznym wykonawcš usługi a co za tym idzie nie jesteœmy agencjš.

Obsługujemy:

- dni miast

- eventy firmowe

- pikniki

- festyny

- uroczystoœci rodzinne

- i inne...

Warto dodać iż Nasi instruktorzy posiadajš niezbędne kwalifikacje by móc przygotowywać oraz obsługiwać  dla Państwa różne atrakcje, a firma BATEAM Wytwórnia Zabawy posiada wymagane ubezpieczenia.