BATEAM w TV

 Nasz sprz?t bywa cz?stym go?ciem na planach filmowych zarówno w telewizji publicznej jak i prywatnej co  potwierdza jako?? naszych us?ug oraz sprz?tu. Goršco zach?camy do wspó?pracy.