KASYNO ZABAWA

     Kasyno zabawa to bardzo atrakcyjna forma rozrywki, którš jeste?my w stanie Pa?stwu zapewni?. Nasz sprz?t sprawdza si? na bankietach, przyj?ciach, galach, spotkaniach firmowych jak i prywatnych, wieczorach panie?skich i kawalerskich. Staje si? coraz bardziej popularny jako urozmaicenie czasu na weselach. U nas do rozpocz?cia gry nie potrzebne sš prawdziwe pienišdze, fanty ani nic innego co mo?e je zastšpi? ale i tak ka?dy ?wietnie si? bawi. 

     Profesjonalny sprz?t, jakim dysponujemy, dodatkowo pozwoli Pa?stwu wczu? si? w klimat imprezy. Bioršc pod uwag? stare przys?owie, ?e ,,diabe? tkwi w szczegó?ach”, zapewniamy  doskonale przygotowany sprz?t. Plansze do gier jak równie? inne u?ywane przez nas akcesoria, zosta?y wyprodukowane przez specjalistyczne firmy. Poniewa? ka?da zabawa rzšdzi si? swoimi prawami, to i akcesoria muszš by? inne, co oczywi?cie wzi?li?my pod uwag? zapewniajšc Pa?stwu fachowy ich dobór. Dzi?ki temu b?dš mogli Pa?stwo zobaczy? i? mimo pozornego podobie?stwa niezb?dne dodatki ró?niš si? – mo?e to b?ahostka ale to kolejny punkt, który dodaje uroku tej?e zabawie. 
 
    
O tym, i? sprz?t jest profesjonalny i nawet zadawala oko obserwatorów, a nie tylko bawišcych si?, ?wiadczy najlepiej fakt, i? 
korzysta? z niego Szymon Majewski w programie ,,Szymon Majewski Show”, jak i Marzena Sztuka w programie ,,Jak Oni ?piewajš”.
  Naszš fachowo?? i profesjonalizm doceni?o rówie? ,,Polskie Radio BIS" oraz miesi?cznik ,,Mice Poland" zapraszajšc do rozmowy na antenie jak i na ?amch pisma.

    
Ale czym by? by sprz?t gdyby nie odpowiednia obs?uga? Czy kto? dostrzeg? by fakt, ?e jest on profesjonalny? My?limy, ?e nie. Dlatego te? stawiamy na zawodowców. Nasza profesjonalna kadra posiada odpowiedni szlif krupierski, który zdobywa?a pracujšc na terenia Polski jak i zagranicš.
 

 

I tak mo?emy Pa?stw zaproponowa? nast?pujšce zabawy:

--- BLACKJACK (stó? s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
 
--- LAS VEGAS POKER (stó? s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
 
--- HOLDEM POKER (stó? s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
 
--- RULETKA AMERYKA?SKA  (stó? s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
 
--- KO?CI  na zasadach pokera  (stó? s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
  
--- KO?O FORTUNY  (urzšdzenie s?u?y jedynie do prowadzenia zabaw i konkursów, nie jest urzšdzeniem hazardowym)
 
 
Pragniemy poinformowa? i? Nasz firma nie jest prawdziwym kasynem, nie prowadzimy gier hazardowych, nie reklamujemy ani nie promujemy hazardu a przy Naszych sto?ach nie ma mo?liwo?ci gra? na prawdziwe pienišdze, fanty itp.
Nie prowadzimy gier losowych, w rozumieniu ustawy o Grach Hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z pó?niejszymi zmianami m.in Ustawa z dnia 26 maja 2011r.. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2011 nr 134 poz. 779