UWAGA UWAGA

    W zwišzku z wykupieniem strony internetowej nale?šcej niegdy? do SCREAM TEAM przez firm? konkurencyjnš, podajšcš si? za Nasz zespó? pragniemy poinformowa? i? SCREAM TEAM przekszta?ci?a si? w firm? BATEAM WYTWÓRNIA ZABAWY i nie mamy nic wspólnego z nowym w?a?cicielem domeny i niechcemy by? z nim utorzsamiani, a klientów wracajšcych jak i nowych majšcych jakiekolwiek wštpliwo?ci zach?cam do kontaktu mailowego lub telefoncznego