Klienci

Misjš firmy BATEAM Wytwórnia Zabawy jest dawanie rado?ci, dostarczanie pozytywnych emocji uczestnikom - zarówno dzieciom jak i doros?ym, dlatego te? naszym klientem mo?e sta? si? ka?dy.

Od paru lat organizujmy imprezy dla du?ych korporacji, dla ma?ych firm, dla gmin, szkó?, przedszkoli, dostarczamy atrakcje na urodziny, wieczory panie?skie jak i kawalerskie oraz ?luby.

Firmie BATEAM Wytwórnia Zabawy nie jest rówie? obca wspó?praca przy organizacji imprez harytatywnych wspólnie z Caritasem, WO?P, róznymi fundacjami oraz Ko?cio?ami.

Klienci, a docelowo uczestnicy, niekiedy nie majš nawet roczku, gdy dajš nura w kulki w suchym basenie czy te? zje?d?ajš ze zje?d?alni. Nieco starsi korzystajš z licznych zabaw integracyjnych, je?d?š quadami, bawiš si? na mostach linowych, czy te? ta?czš na organizowanej przez nas dyskotece. Grajš przy specjalnych, pe?nowymiarowych  sto?ach imitujšcych gry kasynowe.